Informujemy, że zgodnie z aktualnie obowiązującym w zakresie ochrony danych osobowych prawem oraz zasadami ich przetwarzania w Kościele katolickim zapowiedzi przedślubnych, co do zasady nie publikuje się w Internecie. Zapowiedzi przedślubne na stronach unternetowych zamieszczane są jedynie na wyraźne życzenie nupturientów i za ich zgodą.

 

 

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego – zachowując roztropność, aby pomówieniem nie skrzywdzić narzeczonych – zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym proboszcza parafii (narzeczonej lub narzeczonego) lub Kurię Diecezjalną w Rzeszowie.

Podstawa prawna:
Kodeks Prawa Kanonicznego
Kanon 1066 – Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia.
Kanon 1069 – Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca (biskupowi diecezjalnemu – przyp. admin.).

 

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach lub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 10:30
*/ dodatkowo w okresie Wielkiego Postu oraz w miesiącach:
maj i październik: 16:00