Za wolność i Ojczyznę

Za wolność i Ojczyznę

Wstań, Polsko moja!

Strząśnij proch!
Żałosne marzeń ucisz łkania!
Za Tobą zimny smutków loch –

Przed Tobą świty zmartwychwstania!

Józefa Mączka „Wstań, Polsko moja!”

Instytut Pamięci Narodowej przypomina, że od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. – tekst ustawy >>>   W związku z czym prosi rodziny o zainteresowanie się grobami przodków. Istnieje możliwość uzyskania dotacji finansowych na renowację i utrzymanie  grobów, które z chwilą wejścia w życie przedmiotowej Ustawy nie podlegają likwidacji.

Ewidencja

Ewidencję grobów osób, które spełniają kryteria określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, prowadzi Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Ewidencja obejmuje groby weteranów walk o niepodległość znajdujące się na terytorium Polski, a także poza jej granicami.

Wpis do ewidencji może być dokonany na wniosek osoby fizycznej, fundacji, stowarzyszenia, kościoła lub związku wyznaniowego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Wnioski dotyczące wpisu do ewidencji grobów weteranów walk o niepodległość położonych poza granicami Polski składają Konsulowie RP.

Wnioski można składać listownie bądź osobiście w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Centrali IPN w Warszawie lub w Oddziałowych Biurach Upamiętniania Walk i Męczeństwa – adresy dostępne na stronie internetowej IPN w zakładce UPAMIĘTNIANIE – otwórz >>>

W celu usprawnienia wpisów i ujednolicenia danych zachęcamy do skorzystania z formularza:

Wniosek o wpis do ewidencji grobów i weteranów walk o wolność i niepodległość Polskido pobrania ze strony IPN >>>

oprac. admin.

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach lub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 10:30
*/ dodatkowo w okresie Wielkiego Postu oraz w miesiącach:
maj i październik: 16:00