Jasna Góra bez polityki

Sanktuarium jest otwarte na wielość i różnorodność grup, będących przejawem żywotności Kościoła. Stanowczo zabrania się jednak propagowania na Jasnej Górze niechrześcijańskich postaw i ideologii, a w szczególności podziałów narodowych, wrogości,…

Czytaj dalej Jasna Góra bez polityki

Dekalog inaczej

Kiedyś na szkolnej przerwie byłem świadkiem sporu dwóch szóstoklasistek. Kłóciły się o horoskop. Każdej z nich zapowiadał jakieś wspaniałości. Jedna była urzeczona i aż promieniała radością. „Widzisz! Będziemy bogate!” Druga…

Czytaj dalej Dekalog inaczej

To człowiek – nie ideologia

Tym zaś, co szczególnie musi niepokoić, jest instytucjonalizacja nienawiści i włączenie jej w główny nurt życia publicznego. To oznacza uznanie mowy nienawiści za normę lub przynajmniej za coś tolerowanego. ks.…

Czytaj dalej To człowiek – nie ideologia

Schowany za ateizmem

Gdy rodzina wychowuje kogoś w zbyt sztywnym gorsecie religijnym, w zbyt formalnym podejściu do Boga, to nawet cieszymy się, kiedy młody człowiek buntuje się i szuka „innego Boga”, na przykład…

Czytaj dalej Schowany za ateizmem

Tolerancja jako wartość i konieczność rodzinna

Tolerancja jest granicą pomiędzy miłością a nienawiścią. Jest skłonnością do pomagania w imię wartości. Postawą z predylekcją do działania. Wartością ogólnoludzką. Cnotą indywidualną. Ma wiele wspólnego z rozumieniem siebie samego.…

Czytaj dalej Tolerancja jako wartość i konieczność rodzinna

Obecność ojca w rodzinie

Ojciec wywiera ogromny wpływ na rozwój swojego dziecka i powinien o tym pamiętać przez cały okres wychowawczy. Powinien mieć świadomość tego, że jest ciągle obserwowany przez swoje dzieci, które potem…

Czytaj dalej Obecność ojca w rodzinie