Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie jest organizacją katolicką posiadającą swój statut i osobowość prawną. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie idei Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, troska o rozwój powołań kapłańskich oraz niesienie pomocy duchowej przez modlitwę i apostolstwo. Stowarzyszenie świadczy również pomoc materialną, dzięki której rozwija się Seminarium. Aby zostać Członkiem Stowarzyszenia należy: mieć ukończone 18 lat życia, chcieć regularnie opłacać zadeklarowane składki, wypełnić deklarację i przekazać ją na wskazany adres. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne; osoby prawne są Członkami wspierającymi, działającymi przez swojego przedstawiciela.

Członków zwyczajnych i wspierających, na podstawie złożonej deklaracji, przyjmują Oddziały zorganizowane przy parafiach. Oddział wybiera spośród siebie skarbnika, który w wyznaczoną niedzielę miesiąca, po Mszach świętych, zbiera składki członkowskie.

W każdą niedzielę, w intencji żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia, odprawiana jest Msza św. w kaplicy seminaryjnej. Każdy członek Stowarzyszenia otrzymuje czasopismo seminaryjne “Znak Łaski”. W celu formacji członków Stowarzyszenia organizowane są spotkania, rekolekcje, dni skupienia i pielgrzymki.

 

Adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie
35-082 Rzeszów, ul. Połonińska 4

 

 

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach lub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 10:30
*/ dodatkowo w okresie Wielkiego Postu oraz w miesiącach:
maj i październik: 16:00