Ślubuję ci… – zanim powiesz „Tak”

Ślubuję ci… – zanim powiesz „Tak”

Zawierając sakrament małżeństwa narzeczeni ślubują sobie wzajemnie miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci, a Pana Boga biorą za świadka swoich słów i proszą Go o pomoc do wypełnienia swoich ślubów. Wypowiadane słowa mają głęboki sens, który nie zawsze jest rozumiany przez współczesnego człowieka. Przyjrzyjmy się bliżej treści zawartej w przysiędze:

Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

 

Miłość

Poprzez ślub miłości małżonkowie zobowiązują się do okazywania sobie miłości i jej pogłębienia, czyli do życia w miłości (prawdziwej i na całe życie). Do osiągnięcia takiej miłości potrzebny jest stały wysiłek ze strony człowieka i łaska miłości, którą daje Chrystus małżonkom w sakramencie małżeństwa.

Miłość małżeńska jako wola czynienia dobra współmałżonkowi ma charakter daru wzajemnego i wzajemnej pomocy we wszystkich dziedzinach wspólnego życia. Wyraża je i dopełnia w szczególny sposób uczciwe i godne współżycie małżeńskie, gdyż miłość mężczyzny i kobiety jest z samej istoty religijna nie tylko w wymiarze duchowym, ale również cielesnym. Objawia się ona w gestach, słowach, uczuciach i wzruszeniach, a najbardziej swoisty wyraz znajduje w akcie zjednoczenia małżeńskiego.

Żeby pojąć prawdziwą miłość trzeba zadać sobie pytanie kim jest człowiek, bo prawdziwa koncepcja miłości bazuje na koncepcji człowieka. W prawdziwej miłości musi być zachowana godność osoby ludzkiej, jej relacja do Stwórcy i jej prawo do samorealizacji. Miłość małżeńska musi zawierać wszystkie te elementy, a ponadto jest wspólnym podjęciem zadań.

Słowem „miłość” określamy często własne uczucia. W tak rozumianej miłości drugi człowiek jest wartością o tyle tylko, o ile jest źródłem naszych przeżyć. Poniża go to, bo stawia w pewnym sensie na równi z rzeczami, których używa się dla własnej korzyści.

Prawdziwa miłość polega na przyjaźni, życzliwości i szacunku dla ukochanej osoby i czynienia jej zawsze dobra, nawet wtedy, gdy wymaga to ofiary. Człowiek prawdziwie kochający gotów jest uczynić wszystko co w jego mocy dla dobra drugiego człowieka.

Aby miłość była prawdziwa, musi objąć całego człowieka. Prawdziwa miłość akceptuje człowieka, zdając sobie sprawę z jej braków, ale rozwój miłości pozwala te braki uzupełniać. Prawdziwa miłość jest wspólną drogą do świętości, jest rozwojem który nie niszczy, lecz wydobywa dobro. Miłość prawdziwa jest bezinteresowna, chce dawać, nie brać, zabiega o dobro drugiego człowieka. Jej istota polega na dzieleniu się wszystkim co ma i wszystkim czym jest. Miłość jest wzajemna. Dar miłości jest więc darem osoby.

W miłości dojrzałej zjednoczenie kobiety i mężczyzny jest tak silne, że żadne z nich nie wyobraża sobie życia bez siebie. Jedno dla drugiego jest osobą najważniejszą i jedyną, wyróżnioną spośród wszystkich na świecie.

Miłość małżeńska znajduje swój najdoskonalszy wyraz i najpełniejsze urzeczywistnienie w potomstwie. Prawdziwa, dojrzała miłość chce być płodna i dąży do założenia rodziny. Miłość, która wyklucza dziecko, nie jest jeszcze miłością dojrzałą. Płodność jest czymś tak podstawowym w miłości, że Kościół nie uważa za ważne takiego małżeństwa, w którym uprzednio i bezwarunkowo wykluczono potomstwo.

Miłość dojrzała jest integralną postawą człowieka. Kształtowanie w sobie postawy miłości dojrzałej wymaga jednak wysiłku przez cały okres młodości, a jeszcze bardziej w wieku dojrzałym.

Ślubuję Ci miłość

Brzmi poważnie, prawda? A jak to może wyglądać w praktyce? Spróbujmy przełożyć to na konkret.

Miłość codzienności

Czy chcecie ślubować sobie miłość codzienności? To te momenty, kiedy pamiętacie o drugim kubku herbaty; kiedy marudząc, wynosicie w końcu śmieci; kiedy kolejny raz zamykacie niedomknięte szafki w kuchni; kiedy wycieracie razem dżem z podłogi.

To te chwile kiedy wyciągacie drugą osobę na spacer, bo widzicie, że bardzo tego potrzebuje i robicie to pomimo całodniowego zmęczenia. Kiedy robiąc codzienne zakupy pamiętacie, żeby kupić jego ulubioną rzodkiewkę. Kiedy kupujecie kwiatki bez okazji, kiedy każdy dzień jest okazją do podarowania sobie miłości.

Jaką codzienność chcecie sobie ślubować?

Miłość przyjaźni

Czy chcecie ślubować sobie miłość przyjaźni? To towarzyszenie w trudnych i radosnych chwilach. To obejmujące ramię po utracie pracy, to przytulenie po śmierci kogoś bliskiego, to wysłuchanie naszych lęków i zranień. To pytanie „jak się masz?” i wysłuchanie długiej historii emocji z całego dnia.

To wspólne radości, wycieczki górskie i rowerowe, wypady za miasto, odwiedziny przyjaciół i rodziny, siedzenie przy ognisku albo zbieranie grzybów w lesie. To wspólne robienie niedzielnych obiadów i podróżowanie po świecie. To bycie razem we wszystkim.

Jaką przyjaźń chcecie sobie ślubować?

Miłość bliskości

Czy chcecie sobie ślubować miłość bliskości? To chęć i otwartość na bliskość, ale też cierpliwe uczenie się siebie nawzajem. To te momenty, kiedy z dnia na dzień orientujecie się, że jesteście trochę dalej od siebie i nie do końca wiecie dlaczego. To te chwile, kiedy świętujecie swoją bliskość i czujecie prawdziwą jedność.

Czasem cierpliwie na siebie czekacie, a czasem brakuje Wam cierpliwości. Czasem jedno tęskni bardziej niż drugie. Nieraz długo czekamy na jeden gest albo potrzebujemy wiele czasu, żeby się do niego przekonać. Bywa, że tracimy balans pomiędzy spełnieniem własnych pragnień a pamiętaniu o potrzebach drugiej osoby.

Jaką bliskość chcecie sobie ślubować?

 

Wierność

Wierność jest naturalnym wyrazem prawdziwej przyjaźni i miłości. W ścisłym swym znaczeniu wyraża się ona w niepodejmowaniu kontaktów płciowych z osoba trzecią. Kontakty takie są wielką krzywdą dla współmałżonka i dlatego noszą nazwę zdrady małżeńskiej. Wierność jest prawdziwym wyrazem miłości do współmałżonka i szacunku do współżycia płciowego, które prawdziwym znakiem miłości może być tylko w małżeństwie.

Nie tylko o wierność fizyczną chodzi. Małżonkowie których serca nie tworzą jedności, ale chodzą swoimi drogami, nie mogą realizować ideału doskonałego związku, mimo zewnętrznej wierności. Nieobecność duchowa w ognisku domowym jest równie niebezpieczna jak niewierność fizyczna.

Ślubowana wierność zobowiązuje małżonków do pielęgnowania, rozwijania i pogłębiania uczuć, ponieważ nie ma wierności bez miłości. Z drugiej strony wierność nie może być chciwa, zaborcza, nie może ranić przez całkowite uzależnienie drugiej osoby, traktowanie jej jako swojej własności. Taka postawa sprzeciwiałaby się rozwojowi i godności drugiej osoby.

Wierność nakłada obowiązek odpowiedzialnego dobrania sobie partnera, aby można było z nim iść wspólną drogą. Decyzja ta musi być więc poprzedzona poważną refleksją.

Ślubuję Ci wierność

Czy wierność to tylko brak zdrady czy może jednak coś więcej? Spróbujmy tą przysięgę przełożyć na konkret.

Ślubuję być wierną/-ym naszej relacji

Czy chcecie ślubować wierność waszej relacji? To te momenty, kiedy pamiętacie, że wasza relacja jest pierwsza, że wszystko inne odnosicie do niej.

To te chwile, kiedy masz go dosyć, ale będąc mu wierną, nie narzekasz na niego swojej koleżance. To codzienność, w której zanim zgodzisz się na weekendową wizytę rodziny albo wieczór z przyjaciółmi, konsultujesz to najpierw z nią. To decyzja o tym, na ile rodzice mają wpływ na waszą relację, a gdzie już wyznaczacie granice.

Jaką wierność waszej relacji chcecie sobie ślubować?

Ślubuję być wierną/-ym swojej decyzji

Czy chcecie ślubować wierność waszej decyzji? Jak na co dzień możemy być jej wierni?

To codzienne wybieranie drugiej osoby. To noszenie dziecka w nocy, kiedy nie może zasnąć. To zrobienie miętowej herbaty, kiedy brzuch odmawia posłuszeństwa. To otworzenie drzwi albo czuły pocałunek. Decyzji o małżeństwie nie podejmujemy raz, podejmujemy ją każdego dnia.

To trwanie przy sobie wtedy, kiedy będą problemy i trudności. Kiedy będziemy mieli odrębne zdania i niewielkie nadzieje na kompromis. To nie szukanie na siły rozwiązania, ale rozmowy i wysłuchanie siebie nawzajem. To przyjmowanie siebie z trudnościami i problemami.

Jaką wierność swojej decyzji chcecie ślubować?

Ślubuję być wierną/-ym Tobie

I na końcu, czy chcecie ślubować wierność sobie nawzajem?

To te chwile, kiedy poznajesz w pracy kolegę, który doskonale cię rozumie w wielu tematach, w których nie możesz się z nim dogadać. To te momenty, kiedy zostajemy dłużej w pracy, bo nie mamy ochoty wracać do domu i ze sobą przebywać. Kiedy przesiadujemy u mamy, bo w rodzinnym domu jest przyjemniej niż we własnym.

Zdrada to nie tylko seks, zdrada to także seks. Mogę zdradzać swojego przyszłego męża z pracą, z przyjaciółmi, z koleżanką, z Kościołem, ze wspólnotą. Nie będę ślubować „nie zdradzę cię”, będę ślubować wierność, która zaczyna się w ledwo zauważalnych szczegółach.

Jaką wierność chcecie sobie nawzajem chcecie ślubować?

 

Uczciwość

Zobowiązuje małżonków do życia czystego, zgodnie z ich stanem, rozumnego kierowania sferą seksualną oraz poszanowania w drugim godności człowieka i dziecka Bożego. W ślubie uczciwości małżeńskiej chodzi o to, by we współżyciu małżeńskim wyrażał się szacunek dla współmałżonka, liczenie się z jego potrzebami, pragnieniami, czy trudnościami.

Prawo do okresowego powstrzymywania się od współżycia płciowego pozwala małżonkom na planowanie poczęć z uszanowaniem uczciwości małżeńskiej. Jeśli małżonkowie mają słuszne powody, aby w danym okresie swego małżeństwa nie przekazywać życia, wtedy mogą powstrzymywać się od współżycia płciowego w dniach płodności żony. Takie planowanie poczęć jest uczciwe.

Nieuczciwością małżeńską jest stosowanie przez męża lub żonę jakichkolwiek środków, lub metod antykoncepcyjnych.

Ślubem uczciwości małżeńskiej przyrzekają sobie zatem małżonkowie, że ich wspólne współżycie płciowe będzie zgodne z porządkiem moralnym, a wiec we współżyciu uszanują wzajemnie swoją ludzką godność, a z drugiej strony, że będzie ono w pełni prawidłowe.

Ponadto uczciwość małżeńska domaga się wzajemnej życzliwości, uprzejmości w słowach i w postępowaniu, cierpliwego znoszenia wad bez wzajemnych wymówek i kłótni oraz niesienia pomocy i radości.

Uczciwość małżeńska domaga się, aby żadna ze stron nie była przez drugą wykorzystywana. Chodzi o to, aby wykonywać uczciwie swoje obowiązki. Małżonkowie mają wspólnie troszczyć się o siebie.

Ślubuję Ci uczciwość małżeńską

Czy uczciwość to po prostu szczerość i prawdomówność? Czy to mówienie sobie o wszystkim czy może jednak coś więcej?

Ślubuję być po Twojej stronie

Nie będziecie się zgadzać we wszystkim, najprawdopodobniej nieraz będziecie wysłuchiwać wzajemnie swoich różnych zdań. To bardzo prosta droga do tego, żeby być przeciwko sobie.

To te chwile, kiedy jesteście u znajomych, macie odrębne zdania na jakiś temat, ale nie stajecie przeciwko sobie, nie walczycie. Kiedy potraficie spokojnie powiedzieć, że się różnicie, a nie tylko narzekać i zastanawiać się, jak nakłonić drugą stronę do swojego zdania. To te momenty, kiedy miłość wygrywa z frustracją i egoizmem.

Czy chcecie ślubować sobie, że będziecie po waszej stronie?

Ślubuję, że nie będę Cię wykorzystywać

Pojawi się nieświadoma chęć wykorzystywania, od podziału codziennych obowiązków aż po współżycie seksualne.

To wszystkie te chwile, kiedy stawiamy siebie i swoje potrzeby na pierwszym miejscu. Ja potrzebuję więcej seksu i więcej przyjemności, więc oczekuję tego od drugiej osoby, nie patrząc na jej potrzeby. Nie chce mi się już dbać o dom, wynosić śmieci, pomagać przy dzieciach, więc oczekuję, żeby to ona wszystkim się zajęła.

Czy chcecie ślubować sobie niewykorzystywanie się i chęć wzajemnej pomocy?

Ślubuję Ci dyskrecję

Przy różnego rodzaju problemach i niedogadaniach pojawi się chęć rozwiązywania ich na zewnątrz. Nie możemy się porozumieć w jakiejś sprawie, więc szukamy rozwiązania w rozmowach z innymi.

Dzień po kłótni umawiamy się z najlepszą koleżanką i opowiadamy o wszystkich problemach naszego męża. Albo z najlepszym kolegą i przy piwie narzekamy na wszystkie trudności naszej żony. Wydaje nam się, że robimy to w dobrej wierze, nie myśląc o tym, że w ten sposób nadszarpujemy naszą więź i wzajemną dyskrecję. Może te sprawy są zbyt osobiste i intymne dla twojej żony? Może te trudności są zbyt wstydliwe dla twojego męża?

Czy chcecie ślubować sobie dyskrecję?

 

… nie opuszczę aż do śmierci

Małżeństwo określa się jako najgłębszą wspólnotę życia i miłości. Troska o dobro człowieka któremu ślubowało się miłość, domaga się trwania przy nim w dobrej i złej woli, zarówno w okolicznościach sprzyjających jak i niesprzyjających temu trwaniu przy sobie. Słowa przysięgi małżeńskiej odnoszą się do nierozerwalności małżeńskiej. Małżeństwo ważnie zawarte i dopełnione jest rozwiązywane tylko przez śmierć jednego z małżonków.

Nie opuszczę aż do śmierci

Aż do mojej śmierci

Czy chcecie sobie ślubować miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci?

Śmierć to nie tylko koniec naszego życia. Śmierć to te momenty, kiedy umiera w nas egoizm. Kiedy umierają moje plany dla naszych planów. Kiedy umierają moje decyzje dla naszych decyzji. Kiedy umierają moje potrzeby dla Twoich potrzeb.

Aż do Twojej śmierci

Nie opuszczę cię aż do śmierci. Nie odejdę od Ciebie, kiedy będziesz umierać.

To te momenty, kiedy całe dnie będziesz opiekować się naszym dzieckiem. Kiedy będziesz wstawać do niego w nocy, żeby je nakarmić. Kiedy będziesz chodziła niewyspana i zmęczona. Tak zmęczona, że zapomnisz o tym, że jesteś także żoną. Kiedy stracisz pracę i nie będziesz widział sensu życia. Kiedy wszystkie problemy i trudności sprawią, że zachorujesz na depresję.

Aż do naszej śmierci

Nie odejdziemy od siebie, nawet gdy będziemy umierać.

To przysięga do której możemy wracać ilekroć czujemy, że nasza relacja całkowicie się rozjeżdża. Kolejny tydzień nie mamy dla siebie czasu. Krążymy ciągle wokół pracy i obowiązków domowych. Wieczorem marzymy tylko o śnie i nawet nie myślimy o chwili bliskości. Z tygodnia na tydzień umieramy, każde z nas z osobna, a przez to i nasza relacja.

Umieramy, ale nie opuścimy się.

 

Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci

Przysięga małżeńska zobowiązuje dwojga ludzi do wspólnego życia w prawdzie wobec siebie i Boga. To rodzaj „umowy” przed Bogiem, który cementuje związek i udziela łaski.

Sakrament to dar Boga dla człowieka. Małżonkowie uczą się wierności dla siebie i dla Boga.

Ostatnia część przysięgi małżeńskiej jest prośbą zwróconą także do świętych. Warto więc we wspólnej modlitwie sięgać po taką nadprzyrodzoną pomoc z nieba.

Czym zatem jest przysięga dla człowieka współczesnego? Czym ona jest dla nas wszystkich? Przysięga małżeńska jest dla nas zadaniem, z którego zdajemy egzamin każdego dnia, a obrączka jest znakiem miłości, wierności i uczciwości…

Elżbieta Rydzak

Źródło:
nowezycie.archidiecezja.wroc.pl

*****

Julia Płaneta

Źródło:
wybieramymilosc.p / deon.pl