Przepraszam !

Przepraszam !

Jezus uczy mnie na kartach Ewangelii, że „Bóg jest miłością”. Nie ma ważniejszego przekazu dla mojej wiary niż Przykazanie Miłości Boga i człowieka. Włącznie z absolutnie rewolucyjnym nakazem:

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. (Mt 5,44)

Zaprzeczeniem miłości jest nienawiść. Nie, nie chodzi o to, że muszę wszystkich lubić, do wszystkich być równie przyjazny i darzyć każdego taką samą sympatią. Jeśli jednak jestem chrześcijaninem, katolikiem, to nie mogę nikogo nienawidzić. Nienawiść, jako zaprzeczenie miłości, jest największym grzechem, jest praprzyczyną wszystkich innych grzechów.

Tu i teraz muszę spojrzeć na siebie samego (nie na innych):

– jeśli się z kimś nie zgadzam i wyrażam to głośno, ale zrobiłem to bez szacunku dla adwersarza – przepraszam!
– jeśli w moich poglądach politycznych życzę zła tym drugim – przepraszam!
– jeśli kocham swoją ojczyznę i przez to wywyższam się nad innymi lub innych pomniejszam – przepraszam!
– jeśli chciałem osiągnąć jakiś cel (choćby najszlachetniejszy, w moim mniemaniu) i pomyślałem, że cel ten uświęca środki – przepraszam!
– jeśli kogoś okłamałem, oczerniłem, powieliłem nieprawdziwą informację – przepraszam!
– jeśli potępiałem jakąkolwiek osobę, a nie jej zły czyn – przepraszam!
– jeśli widzę drzazgę w oku brata, a nie dostrzegam belki w swoim oku – przepraszam!

Jeśli kogokolwiek nienawidzę – przepraszam!

+++++

Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. (Łk 14,26)

Boże, daj mi siłę, bym mógł (mogła), tak jak Ty, na każdego człowieka patrzeć z miłością, bo wszyscy jesteśmy Twoimi umiłowanymi dziećmi.

Andrzej Cichoń

/ opoka.org.pl

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach lub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 10:30
*/ dodatkowo w okresie Wielkiego Postu oraz w miesiącach:
maj i październik: 16:00