Post i wstrzemięźliwość

Post i wstrzemięźliwość

W kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Jest jednym z dwóch – obok Wielkiego Piątku – dni pokuty, w których wiernych obowiązuje zarówno post ścisły, jak i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Zgodnie z przepisami kościelnymi post ścisły – polegający na jednorazowym posiłku do sytości w ciągu dnia – dotyczy wszystkich katolików, którzy są pełnoletni (mają 18 lat) i nie ukończyli 60 roku życia.

Z kolei do zachowania wstrzemięźliwości  – która polega na po wstrzymaniu się od spożywania potraw mięsnych – zobligowani są wszyscy wierni, którzy ukończyli 14 rok życia.

 

O nakazanym w Środę Popielcową i Wielki Piątek poście oraz wstrzemięźliwości mówi Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1251).

Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość – wówczas biskup miejsca (diecezjalny) może udzielic dyspensy. 

Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązujący w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa (Wielki Piątek) nie mogą być zniesione z żadnego powodu.

 

Post należy także łączyć z uczynkami miłości wobec naszych bliźnich. Zatem nie należy go utożsamiać tylko z zakazem spożywania mięsa lub picia alkoholu, co niestety – tym samym spłycając istotę postu – zaazwyczaj robimy.

 

Kodeks Prawa Kanonicznego

Kan.1249 – Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów.

Kan. 1250 – W Kościele Powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu.

Kan. 1251 – Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba, że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Kan. 1252 – Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty.

Kan. 1253 – Konferencja Episkopatu może dokładniej określić sposób zachowania postu i wstrzemięźliwości, jak również w całości lub części zastąpić post i wstrzemięźliwość innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

Źródło:
opoka.org.pl

Opracowanie: admin.

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach lub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 10:30
*/ dodatkowo w okresie Wielkiego Postu oraz w miesiącach:
maj i październik: 16:00