Wszystko dla Niepokalanej

św. Maksymilian Maria Kolbe

Szczęść Boże

Serdecznie witamy na portalu internetowym wspólnoty parafialnej, która odpowiadając na słowa Chrystusa: Gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich (Mt 15,20) również Ciebie zaprasza do wspólnej modlitwy, czynnego włączenia się w życie parafii, a także odwiedzenia miejsca w którym szczególną czcią otoczony jest święty Maksymilian Kolbe. On będąc „szaleńcem" Niepokalanej powiedział: Tylko miłość jest twórcza! Zachęceni tymi słowami - w jakimkolwiek zakątku Polski, Europy i świata jesteśmy - stwórzmy wspólny krąg miłości prowadzący nas do Boga, a w tym niech nam pomaga ten portal internetowy.

ZAPOWIEDŹ WYDARZEŃ

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

Diecezjalna peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II – 29.01.2020 – Rogoźnica, św. Maksymiliana

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

● mlodzi.parafiarogoznica.pl ● ministranci.parafiarogoznica.pl ● 2021.parafiarogoznica.pl ●

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

Włącz się czynnie w przygotowania do konsekracji kościoła i uroczystości 2021 roku

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

Nowym dziekanem dekanatu Głogów Małopolski mianowany został ks. Stanisław Kamiński (parafia  św. Józefa)

Czas bardzo ważny

Adwent jest okresem przemiany i przygotowania serca na przyjście Pana, który zjednoczy całe stworzenie w swej chwale. Jest czasem, w którym przygoto­wujemy się od najbardziej rodzinnych świąt, jakimi jest Boże Narodzenie. Wska­zane wyżej zwyczaje adwentowe pozwalają głębiej przeżywać ten szczególny czas oczekiwania. Ważne jednak, aby rodzina utożsamiała się z tymi tradycjami, poznawała i pielęgnowała je, dając tym samym przykład dzieciom, w jaki sposób wiernie i z pokorą oczekiwać na przyjście...

Nowości

W każdym z nich jest Chrystus

W każdym z nich jest Chrystus

Każde dziecko marginalizowane, maltretowane, każde dziecko porzucone i pozbawione szkoły oraz opieki zdrowotnej, jest krzykiem, który wznosi się do Boga. W każdym z nich jest Chrystus, który przyszedł na nasz świat jako bezbronne dziecko – stwierdził Ojciec Święty. - To Chrystus patrzy na nas w każdym z tych dzieci. Módlmy się, aby wszystkie kraje postanowiły podjąć niezbędne kroki, aby przyszłość...
Przepraszam !

Przepraszam !

Jezus uczy mnie na kartach Ewangelii, że "Bóg jest miłością". Nie ma ważniejszego przekazu dla mojej wiary niż Przykazanie Miłości Boga i człowieka. Włącznie z absolutnie rewolucyjnym nakazem: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. (Mt 5,44) Zaprzeczeniem miłości jest nienawiść. Nie, nie chodzi o to, że muszę wszystkich lubić, do wszystkich być równie przyjazny i darzyć każdego taką samą sympatią....
… myślą – mową – uczynkiem i zaniedbaniem

… myślą – mową – uczynkiem i zaniedbaniem

Lenistwo jest piętnowane zarówno przez Stary, jak i Nowy Testament. [...] Katechizm Kościoła Katolickiego zaś umieszcza lenistwo pośród takich przywar, jak: obojętność, niewdzięczność, oziębłość i znużenie. Każda z tych cech jest grzechem przeciwko Bożej miłości. Starożytni mędrcy mawiali: „Nihil agendo homines male agere discunt”. Sentencję tę można przetłumaczyć następująco: „Nic nie robiąc, ludzie uczą się czynić źle”. Lenistwo zatem sprowadza człowieka na...
Czas bardzo ważny

Czas bardzo ważny

Adwent jest okresem przemiany i przygotowania serca na przyjście Pana, który zjednoczy całe stworzenie w swej chwale. Jest czasem, w którym przygoto­wujemy się od najbardziej rodzinnych świąt, jakimi jest Boże Narodzenie. Wska­zane wyżej zwyczaje adwentowe pozwalają głębiej przeżywać ten szczególny czas oczekiwania. Ważne jednak, aby rodzina utożsamiała się z tymi tradycjami, poznawała i pielęgnowała je, dając tym samym przykład dzieciom,...
Co z tą modlitwą?

Co z tą modlitwą?

Tak jak przyjaźń, również modlitwa stawia przed nami wysokie wymagania. Nie można być przyjacielem w połowie, tak na pół gwizdka. Każdy, kto miał szczęście doświadczyć w życiu autentycznej przyjaźni wie, że pielęgnowanie i troska o przyjaźń domaga się wierności. Scenka rodzajowa: troskliwa, zabiegana i już lekko podenerwowana mama usiłuje położyć spać swoje trzy skarby. Doskonale wie, że przed snem powinny się pomodlić do Bozi. Niesforne bąble...
Doskonałość czy pycha?

Doskonałość czy pycha?

Nasz bunt przeciwko Bogu zawsze maskujemy. Jesteśmy zbyt przeszkoleni i wytrenowani pod względem religijnym, aby buntować się otwarcie. Zamiast miłości i wdzięczności wobec Stwórcy, któremu wszystko zawdzięczamy, pojawiają się żale, pretensje, niezadowolenie, pesymizm, narzekanie na Niego, osądzanie Go bądź udzielanie Mu dobrych rad. Słowa, które powinny być linią przewodnią całego życia: Któż jak Bóg?, zostają zastąpione przez inne: Któż jak...
Tchórzostwo wobec prawdy

Tchórzostwo wobec prawdy

Kryzys myślenia oraz ucieczka od rzeczywistości to efekt tchórzostwa człowieka wobec prawdy o sobie i świecie. [...] Kierując się prawdą w podejmowanych wyborach, człowiek zyskuje poczucie pewności co do właściwego korzystania z daru wolności. Jan Paweł II przypomina współczesnemu światu fakt, że wolność człowieka jest ograniczona tak, jak ograniczony jest sam człowiek. Właśnie dlatego wolność nie jest tym samym co dowolność działania,...
Spotkanie ze słowem… spotkanie z Chrystusem…

Spotkanie ze słowem… spotkanie z Chrystusem…

Niniejsze rozważanie chcę skoncentrować na jednej z form modlitwy, a mianowicie na rozważaniu tekstu natchnionego. Modlitwa jest spotkaniem Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem, przy czym w spotkaniu tym Bóg zawsze jest ważniejszy i nie może być inaczej. Dlaczego? Ponieważ On jest tym, który ma więcej do dania. Może nie tyle do powiedzenia, bo najczęściej mówi przez fakty i...
Uczy nas kontemplować Jezusa

Uczy nas kontemplować Jezusa

Dlaczego żłóbek wzbudza tyle zadziwienia i nas wzrusza? Przede wszystkim dlatego, że ukazuje czułość Boga. On, Stwórca wszechświata, uniża się do naszej małości. Dar życia, sam już za każdym razem dla nas tajemniczy, fascynuje nas jeszcze bardziej, gdy widzimy, że Ten, który narodził się z Maryi, jest źródłem i wsparciem każdego życia. W Jezusie Ojciec dał nam brata, który wychodzi,...
Wielka tajemnica wiary

Wielka tajemnica wiary

... Diecezjanie, zachęcam, abyście z otwartością i śmiałością mówili o swoich pragnieniach waszym pasterzom. Niech Wasz głos pomoże nam proponować takie inicjatywy formacji liturgicznej, które nie będąc w konflikcie z czasem zawodowych i rodzinnych obowiązków, zdołają odpowiadać na wasze duchowe potrzeby. Nie bójmy się podejmować tematu Eucharystii w parafialnych wspólnotach... List pasterski biskupa rzeszowskiego na Adwent 2019 Ewangelia, której przed chwilą...

Przepraszam !

Jezus uczy mnie na kartach Ewangelii, że "Bóg jest miłością". Nie ma ważniejszego przekazu dla mojej wiary niż Przykazanie Miłości Boga i człowieka....

Co z tą modlitwą?

Tak jak przyjaźń, również modlitwa stawia przed nami wysokie wymagania. Nie można być przyjacielem w połowie, tak na pół gwizdka. Każdy,...

Jezus niech zawsze będzie w twoich myślach, w twym sercu, i przed twymi oczyma. Niech On będzie twoim początkiem, środkiem i kresem. Niech On ciebie wchłonie i ogarnie całe twoje życie, aby żadna rzecz, osoba nie zdołała ciebie od Niego oderwać.

 św. Ojciec Pio
WATYKAN
EPISKOPAT

No feed items found.

DIECEZJA

No feed items found.

E-KAI

No feed items found.

E-CIVITAS

No feed items found.

DEON

No feed items found.

WIARA

No feed items found.

NIEDZIELA

No feed items found.

NASZ DZIENNIK

No feed items found.

GOŚĆ.PL

No feed items found.

+

NAUCZANIE STOLICY APOSTOLSKIEJ

Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości.
Słucha on głosu sumienia, a nie siły i w ten sposób broni ubogich oraz pogardzanych.
Jan Paweł II

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach lub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 10:30
*/ dodatkowo w okresie Wielkiego Postu oraz w miesiącach:
maj i październik: 16:00