Osiedle Rogoźnica

Osiedle Rogoźnica

Celem włączenia sołectw do miasta Głogowa Małopolski jest przygotowanie się do nowej perspektywy Unii Europejskiej 2021-2027, w której pojawią się programy dedykowane dla małych i średnich miast. Powiększenie Głogowa Małopolskiego daje więc możliwość na rozpoczęcie procesu przygotowania i planowania inwestycji w perspektywie najbliższych 10 lat, a w przyszłości na skorzystanie ze środków finansowych na dalszy rozwój ośrodka miejskiego.

– te słowa można przeczytać na portalu internetowym gminy Głogów Małopolski.

Miasto Głogów Małopolski od 1 stycznia 2020 roku powiększy się o trzy sąsiednie sołectwa: Zabajka, Wola Cicha i Rogoźnica, które staną się nowymi osiedlami. Tym samym iastu przybędzie 1784 mieszkańców i 716 hektarów terenów. Natomiats każde z nowych osiedli dostanie po 100 tysięcy złotych w ramach budżetu obywatelskiego.

Powiększenie to dla Głogowa Młp. to szansa na rozwój. […]

W Rogoźnicy jest strefa ekonomiczna i zakłady pracy. Dzięki temu, jest to obszar typowo przemysłowy. Wola Cicha, najmniejsze sołectwo w jednej części obszar chroniony prawem Natura 2000, a w drugiej części osiedle mieszkalne wobec którego mamy plan na rozbudowę. Trzecim sołectwem jest Zabajka, której część także jest przemysłowa, a reszta wsi objęta jest miejscowym planem pod budownictwo jednorodzinne. Przyszedł czas, aby połączyć te miejscowości w jeden organizm miejski

– mówi burmistrz Paweł Baj.

Mieszkańcy tych sołectw, którzy od nowego roku będą mieszkać w Głogowie Młp. zyskają na zwyżce wartości gruntów.

Działki w mieście są droższe. Będzie można realizować zabudowę na działkach o wyższej klasie gruntów, na których do tej pory zabudowa była niemożliwa. Stopniowo na obszarze całego miasta będzie przyjmowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie będzie przypadkowości w lokowaniu się firm czy budowie domów jedno i wielorodzinnych. Ład przestrzenny w mieście będzie uporządkowany

– zapewnia Paweł Baj.

Mamy dosyć szeroki program rozwoju naszej wsi, ponieważ jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Co się zmieni? Tego nie wiem, ale mam nadzieję, że będziemy mogli w łatwiejszy sposób niż do tej pory zrealizować nasze pomysły

– mówi Mieczysław Niemiec, (jeszcze do 31.12.2019) sołtys Rogoźnicy.

/ za: glogow-mal.pl oraz nowiny.24.pl /