Msza Święta jest największym i najpiękniejszym darem, który możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Możemy modlić się o życie wieczne dla naszych drogich zmarłych, a także o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nas i naszych najbliższych. Msza Święta może być także ofiarowana jako dziękczynienie.

 

+
W mszach św. uczestniczą przede wszystkim osoby związane z intencją (max. 5 osób).

 

Poniedziałek 30.03.2020
18:00
śp. Lucyna O.

Wtorek 31.03.2020
18:00
śp. Lucyna O.

Środa 01.04.2020
18:00
śp. Lucyna O.

Czwartek 02.04.2020
18:00
śp. Czesław K.

Piątek 03.04.2020
18:00
śp. Czesław K.

Sobota 04.04.2020
17:00
śp. Mieczysław M.

Niedziela 05.04.2020
8:00
śp. Janina G.

10:30
śp. Przemysław M.

16:00
za parafian

» Nazwiska w pełnym brzmieniu odczytywane są z ambony «

 

 

Informujemy, że ochrona danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych. Jednakże z szacunku dla rodzin i ich woli w naszej parafii przyjęto zasadę wyrażania zgody na upublicznienie nazwisk w Internecie także w odniesieniu do śp. zmarłych. Zatem jeżeli ofiarodawca intencji ma takie życzenie, aby nazwisko było podane w kalendarzu intencji, winien dostarczyć księdzu proboszczowi pisemną zgodę. Którą nawet, gdy jest podpisana tylko przez ofiarodawcę intencji, uznaje się jako wspólną zgodę całej rodziny. Ewentualne spory w rodzinie nie dotyczą ani parafii, ani księdza proboszcza, który jest administratorem tych danych. Natomiast zgodnie z przyjętą zasadą nigdy nie upubliczniamy nazwisk ofiarodawców intencji.

Zwrócić również należy uwagę, iż ogłoszenie intencji na stronie internetowej należy traktować jako czynność wykraczającą poza minimum, które jest wymagane do realizacji celu aplikacji mszy świętej. W związku z tym do publikacji intencji w Internecie należy podchodzić bardzo ostrożnie. Natomiast, gdy intencja zawiera szczegóły pozwalające na identyfikację osoby – wówczas nawet bez podawania imienia i nazwiska jej upublicznianie jest zabronione. Do takich sytuacji może dochodzić wtedy, gdy np. intencją mszy świętej ma być „prośba o zdrowie dla pani dyrektor przedszkola w …” – wówczas, gdy w danej miejscowości jest jedno przedszkole, bądź wtedy, gdy w dużym mieście wskazuje się numer lub nazwę przedszkola publikację intencji należy ograniczyć do podania informacji „prośba o zdrowie”. To samo dotyczy intencji, gdy szczególnie w małej wspólnocie parafialnej dotyczy ona kogoś, kto np. nosi mało popularne (jednostkowo występujące) imię, a na tej podstawie można tę osobę zidentyfikować. W takim przypadku, gdy np. msza św. jest w intencji jubilatów obchodzących rocznicę małżeństwa informację ogranicza się do stwierdzenia: „w tej mszy św. modlimy się za jubilatów obchodzących rocznicę małżeństwa” nie podając nawet imion małżonków-jubilatów.

 

 

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach lub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 10:30
*/ dodatkowo w okresie Wielkiego Postu oraz w miesiącach:
maj i październik: 16:00