Inni? Nie! Tacy sami!

Inni? Nie! Tacy sami!

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25,40)

5 maja 2019 roku
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Pamiętajmy w modlitwach o osobach niepełnosprawnych.

 

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach lub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 10:30
*/ dodatkowo w okresie Wielkiego Postu oraz w miesiącach:
maj i październik: 16:00