Godność sakramentalnego znaku

Godność sakramentalnego znaku

Pan Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą i powołał go do roli współpracownika w realizacji swoich planów i zamiarów. Współdziałanie z Bożymi planami jest szczególnym zadaniem chrześcijańskich małżonków. Małżeńskie przymierze włącza ich w plany stwórcze i zbawcze Boga, zapewniając im szczególną pomoc Jego łask, koniecznych do utrzymania trwałości związku małżeńskiego, jak też do realizacji zadań życia rodzinnego.

Dla chrześcijan zaś małżeństwo nabiera godności sakramentalnego znaku, gdyż wyraża związek Chrystusa z Kościołem. Ochrzczeni sami sobie udzielają tego sakramentu, który ich umacnia i jakby konsekruje do godności stanu małżeńskiego, do wypełniania podjętych obowiązków i do dawania chrześcijańskiego świadectwa wobec świata. Wypełniając zaś mocą tego sakramentu swoje obowiązki małżeńskie i rodzicielskie, przeniknięci duchem Chrystusa, zbliżają się coraz bardziej do osiągnięcia własnej doskonałości i obopólnego uświęcenia, a tym samym do wspólnego uwielbienia Boga.

Wprowadzenie: Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego
I. Podstawowe pojęcia i zasady dotyczące małżeństwa
II. Kanoniczno-duszpasterskie przygotowanie do małżeństwa
III. Poszczególne przeszkody do ważnego zawarcia małżeństwa (cz. 1.)
IV. Poszczególne przeszkody do ważnego zawarcia małżeństwa (cz. 2.)
V. Małżeńska zgoda (w sensie prawnym)
VI. Forma prawna zawarcia małżeństwa
VII. Małżeństwa mieszane oraz im podobne
VIII. Małżeństwo zawierane tajnie oraz skutki zawarcia małżeństwa kanonicznego
IX. Rozłączenie małżonków
X. Uważnienie małżeństwa

admin.

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach lub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 10:30
*/ dodatkowo w okresie Wielkiego Postu oraz w miesiącach:
maj i październik: 16:00