ECCE VENIO – 20 lipca 2013 roku

ECCE VENIO – 20 lipca 2013 roku

Ze szczerym sercem przyjmujemy nowego biskupa rzeszowskiego. Jesteśmy świadomi, że do naszej metropolii, po zasłużonym pierwszym biskupie diecezji – Kazimierzu Górnym – przychodzi biskup i pasterz, sprawdzony wielorakimi sytuacjami posługi duszpasterskiej znamienitej archidiecezji częstochowskiej. Przychodzi od Matki Bożej Królowej Polski.

– powiedział abp Józef Michalik

Kiedy dzisiaj dane mi jest stanąć na czele tej umiłowanej wspólnoty, przyjmując ciężar odpowiedzialności za jej zbawienie, przyznam, że ciężar ten, łagodzi świadomość, że poniesie mnie wiara i miłość, ukształtowana w szkole Jezusowego Serca. Z ufnością wchodzę wraz ze wszystkimi kapłanami, najbliższymi współpracownikami i braćmi w posłudze apostolskiej w ten wartki nurt żywej wiary i pobożności. „Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego” powie św. Jan Maria Vianney. Niech zatem łagodność i pokora, będą zawsze znakiem naszej posługi.

– mówił bp Jan Wątroba

Księże biskupie Janie, pragnę Cię zapewnić, że spotkasz tu, w diecezji rzeszowskiej bardzo gorliwych kapłanów, wiernych Chrystusowi Panu, wrażliwych na ubogich i cierpiących. Spotkasz tu dobrych, ofiarnych i wrażliwych wiernych świeckich, którzy dają świadectwo miłości Boga i wielkiego zatroskania o naszą umiłowaną Ojczyznę.

– zapewniał bp Kazimierz Górny

 

 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Pasterzu rzeszowskiej owczarni

Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia mówił: „Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło”.

Tymi słowami pragniemy podziękować Tobie za wszystko. Za minione 6 lat bycia z nami i pośród nas. Dzięki Tobie dla nas był to czas piękny oraz bardzo owocny. Bóg zapłać!

Na dalsze lata biskupiej posługi, matyczynej opieki Czarnej Madonny od której do nas przyszedłeś oraz wszelkich łask od Boga w Trójcy Świętej Jedynego, którego jesteś pokornym sługą

życzy
wspólnota rogoźnickiej parafii z jej duszpastzrem

 

Biskup Jan Wątroba, syn Franciszka i Ireny, urodził się 4 grudnia 1953 r. w Wieluniu (woj. łódzkie). Pochodzi z rodziny robotniczo-chłopskiej.  Parafia Biała pw. św. Piotra w Okowach (archidiecezja częstochowska) to miejsce jego chrztu i kolejnych sakramentów świętych. Tam też do dziś mieszka Mama Irena, a w niedalekim Wieruszowie siostra Maria z mężem i trójką dzieci. Starsza siostra Henryka zmarła dziesięć lat temu. Ojciec był kolejarzem, prowadząc jednocześnie niewielkie gospodarstwo rolne. Zmarł w 2003 r.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w swojej miejscowości rodzinnej i ukończył ją w 1968 r. W latach 1968-1972 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. Studia filozoficzno-teologiczne odbywał w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Kilka tygodni po ich rozpoczęciu został powołany do odbycia dwuletniej służby wojskowej i wcielony do specjalnej jednostki kleryckiej w Bartoszycach (w której służbę wojskową odbywał m.in. bł. Jerzy Popiełuszko). Po ukończeniu studiów i uzyskaniu stopnia magistra teologii przyjął święcenia w stopniu prezbietartu w katedrze częstochowskiej z rąk biskupa Stefana Bareły w dniu 27 maja 1979 r., po czym przez dwa lata pracował jako wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Wieruszowie.

W 1981 r. został przez swego biskupa posłany do Rzymu, gdzie Fundacja Jana Pawła II powierzyła mu troskę duszpasterską nad pielgrzymami polskimi. Pełnił tę posługę przez cztery lata w ramach Centro Pastorale Corda Cordi. Jednocześnie podjął studia na Uniwersytecie Laterańskim, na którym w 1985 r. uzyskał stopień licencjata z zakresu teologii pastoralnej. W lipcu 1985 r. nowy biskup częstochowski Stanisław Nowak powierzył mu obowiązki swego sekretarza i kapelana, które pełnił przez 9 lat. W tym czasie był także sekretarzem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Archidiecezjalnej w Częstochowie oraz jej rzecznikiem prasowym. W ramach „tirocinium pastorale” (podyplomowe studia księży – dop. admin) pełnił obowiązki ojca duchownego młodych kapłanów. W latach 1994- 2000 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W 1999 r. na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał stopień doktora teologii na podstawie pracy „Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994) napisanej pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Urbańskiego.

20.04.2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. rektora Jana Wątrobę biskupem pomocniczym w Częstochowie ze stolicą tytularną Bisica. Sakrę biskupią przyjął w archikatedrze częstochowskiej w dniu 20 maja 2000 roku. Głównym konsekratorem był abp metropolita częstochowski Stanisław Nowak a towarzyszyli mu abp Józef Życiński, metropolita lubelski i biskup pomocniczy częstochowski Antoni Długosz. Abp Stanisław Nowak ustanowił go wikariuszem generalnym archidiecezji częstochowskiej. Jako biskup pomocniczy i wikariusz generalny należał do Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów. Do marca 2012 roku był także przewodniczącym Rady Ekonomicznej.

14.06.2013 roku papież Franciszek mianował ks. Jan Wątrobę, biskupa pomocniczego w Częstochowie,  biskupem rzeszowskim. Jego zawołaniem biskupim są słowa: „Oto idę, aby spełniać wolę Twoją” (Ecce venio). W Konferencji Episkopatu Polski, przez dwie kadencje był delegatem KEP ds. duszpasterstwa kobiet, a na Zebraniu Plenarnym KEP w dniu 21 czerwca 2013 r. został wybrany przewodniczącym Rady ds.Rodziny.

Aktualnie bp Jan Wątroba w Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem dwóch komisj tj. Komisji Duchowieństwa oraz Komisji Maryjnej. Od chwili, gdy w Kościele zaniechano określeń: ordynariusz i sufragan (tytuł biskupa pomocniczego) bp Jan jest biskupem diecezjalnym, a dla wskazania siedziby stolicy biskupiej: biskupem rzeszowskim. Kościołem biskupim w diecezji jest katedra (kościół katedralny łac. ecclesia cathedralis, z gr. καθέδρα, kathedra – krzesło, siedziba).

19 lipca 2013r. bp Jan przejął kanonicznie diecezję rzeszowską. 20 Lipca 2013r. odbył się ingres w katedrze rzeszowskiej.

W bieżącym roku (27.05.2019) bp Jan Wątroba obchodził 40-lecie przyjęcia święceń prezbiteratu (kapłańskich), natomiast 20 maja 2020 roku będzie obchodził 20-lecie przyjęcia święceń episkopatu tzn. biskupich, wymiennie nazywanych sakrą biskupią (1536 KKK).

Ingres bp. Jana Wątroby do katedry rzeszowskiej
FOTOGALERIA

Źródła: różne / Opracowanie: admin.