Oglądać lub słuchać? Nie! Uczestniczyć

Czas kwarantanny z powodu epidemii koronawirusa i udzielona dyspensa od udziału w niedzielnej mszy świętej daje ludziom możliwość udziału w Eucharystii za pośrednictwem środków masowego przekazu. Zaś wierni, którzy uczestniczą…

Czytaj dalej Oglądać lub słuchać? Nie! Uczestniczyć

Gdy zapadł wieczór

Nie jesteśmy samowystarczalni, sami toniemy; potrzebujemy Pana jak starożytni żeglarze gwiazd. Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Podobnie jak uczniowie doświadczymy, że…

Czytaj dalej Gdy zapadł wieczór

Transmisje mszy świętych i nabożeństw

W związku z trwającym stanem epidemii, polscy biskupi zachęcili, aby korzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i przeżywać ją za pośrednictwem transmisji. Oprócz strony internetowej www.episkopat.pl (www.episkopat.pl/msze-swiete-transmisje)…

Czytaj dalej Transmisje mszy świętych i nabożeństw

Sądziliście, że wystarczy…

Jako duszpasterze winniśmy być uważni, by w naszych refleksjach nie wykorzystywać tej trudnej sytuacji do polemiki światopoglądowej. To nie czas na dyskusje, przepieranie swojego punktu widzenia religijnego. Nasze świadectwo nie…

Czytaj dalej Sądziliście, że wystarczy…

Wstań, miej marzenia

Poprzez to orędzie chciałbym wraz z wami, młodymi, podjąć wyzwanie przemiany kulturowej, zaczynając od Jezusowego „Wstańcie!” W kulturze, która chce, aby ludzie młodzi byli odizolowani i zamknięci w świecie wirtualnym,…

Czytaj dalej Wstań, miej marzenia

Eucharystia i misje

Ośmielony Waszym zapałem misyjnym, proszę, byście nigdy nie ustawali w modlitwach i ofiarności na rzecz misji. Szczególną prośbę kieruję do chorych, starszych i wszystkich, którzy dźwigają krzyż osamotnienia, cierpień duchowych…

Czytaj dalej Eucharystia i misje