Wielka tajemnica wiary

... Diecezjanie, zachęcam, abyście z otwartością i śmiałością mówili o swoich pragnieniach waszym pasterzom. Niech Wasz głos pomoże nam proponować takie inicjatywy formacji liturgicznej, które nie będąc w konflikcie z…

Czytaj dalej

Eucharystia daje życie

Niewątpliwie sprawą najważniejszą z puntu widzenia Kościoła w Polsce jest sprawa Eucharystii, jest sprawa świętowania niedzieli. „Kościół żyje, buduje się Eucharystią”, jak napisał św. Jan Paweł II w Ecclesia de…

Czytaj dalej

Zapomnieliśmy o swoim powołaniu

Szczególnym polem zaangażowania katolików świeckich powinna być troska o rozwój kultury społecznej i politycznej inspirowanej Ewangelią. Szukanie prawdy, popieranie i obrona przy pomocy dozwolonych środków prawd moralnych odnoszących się do…

Czytaj dalej

Kościół na krawędzi

... wtajemniczenie religijne kończy się na bierzmowaniu, które wypada mieć, i które obwarowane jest kompletnie wadliwym i wyczerpującym dla młodych systemem karteczek i pieczątek. O tym, jak przekazywać wiarę młodym…

Czytaj dalej