Wybór drogi – Życiowe decyzje

Wychowawca Chrześcijański w procesie rozeznawania powołania List Pasterski z okazji VIII Tygodnia Wychowania 9 – 15 września 2018 roku Rozpoczyna się w naszej Ojczyźnie VIII Tydzień Wychowania. Jego tematyka będzie…

Czytaj dalej Wybór drogi – Życiowe decyzje

Geniusz kobiety

W macierzyństwie kobiety, złączonym z ojcostwem mężczyzny, odzwierciedla się ta odwieczna tajemnica rodzenia, która jest w Bogu samym, w Bogu Trójjedynym (por. Ef 3,14-15). To ludzkie rodzicielstwo jest wspólne mężczyźnie i…

Czytaj dalej Geniusz kobiety

+ abp Szczepan Wesoły (1926-2018)

Zwany „biskupem na walizkach”, niestrudzenie, także po przejściu na emeryturę, jak długo pozwalały mu siły i stan zdrowia, służył Polakom rozsianym po świecie jako ich pasterz, przyjaciel i nauczyciel.  Bracia…

Czytaj dalej + abp Szczepan Wesoły (1926-2018)

Czego uczniowie oczekują od katechezy?

W tym znaczeniu ostatecznym celem katechezy jest doprowadzić kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości. Bo tylko On sam może…

Czytaj dalej Czego uczniowie oczekują od katechezy?

Polska – Królestwem Maryi

Polacy Bogurodzicę powinni przyjmować jako wyznanie wiary, własne Credo, katechezę i dokument chrześcijańskiego wychowania. św. Jan Paweł II Trudno wyobrazić sobie chrześcijańską kulturę Zachodu bez obecności Maryi, Matki Jezusa. Z…

Czytaj dalej Polska – Królestwem Maryi

Totus Tuus

Dla ówczesnego Kościoła i dla Kościoła wszystkich czasów Maryja była i pozostaje nade wszystko Tą „błogosławioną, która uwierzyła”: uwierzyła pierwsza. Od chwili zwiastowania i poczęcia, od chwili narodzenia w stajni betlejemskiej, szła…

Czytaj dalej Totus Tuus