Wszystko dla Niepokalanej

św. Maksymilian Maria Kolbe

Szczęść Boże

Serdecznie witamy na portalu internetowym wspólnoty parafialnej, która odpowiadając na słowa Chrystusa: Gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich (Mt 15,20) również Ciebie zaprasza do wspólnej modlitwy, czynnego włączenia się w życie parafii, a także odwiedzenia miejsca w którym szczególną czcią otoczony jest święty Maksymilian Kolbe. On będąc „szaleńcem" Niepokalanej powiedział: Tylko miłość jest twórcza! Zachęceni tymi słowami - w jakimkolwiek zakątku Polski, Europy i świata jesteśmy - stwórzmy wspólny krąg miłości prowadzący nas do Boga, a w tym niech nam pomaga ten portal internetowy.

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE – pierwsza sobota miesiąca od maja do października

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

W trakcie wakacji i urlopu nie zapominaj o obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi – Niepokalanów 6 – 22 VIII 2019 – więcej informacji: www.niepokalanow.pl

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

Diecezjalne Studium Organistowskie w Rzeszowie prowadzi nabór kandydatów – więcej informacji: www.dsorzeszow.pl

ECCE VENIO – 20 lipca 2013 roku

Ze szczerym sercem przyjmujemy nowego biskupa rzeszowskiego. Jesteśmy świadomi, że do naszej metropolii, po zasłużonym pierwszym biskupie diecezji – Kazimierzu Górnym – przychodzi biskup i pasterz, sprawdzony wielorakimi sytuacjami posługi duszpasterskiej znamienitej archidiecezji częstochowskiej. Przychodzi od Matki Bożej Królowej Polski. – powiedział abp Józef Michalik Kiedy dzisiaj dane mi jest stanąć na czele tej umiłowanej wspólnoty, przyjmując ciężar odpowiedzialności za jej zbawienie, przyznam, że ciężar ten, łagodzi świadomość, że poniesie...

Nowości

ECCE VENIO – 20 lipca 2013 roku

ECCE VENIO – 20 lipca 2013 roku

Ze szczerym sercem przyjmujemy nowego biskupa rzeszowskiego. Jesteśmy świadomi, że do naszej metropolii, po zasłużonym pierwszym biskupie diecezji – Kazimierzu Górnym – przychodzi biskup i pasterz, sprawdzony wielorakimi sytuacjami posługi duszpasterskiej znamienitej archidiecezji częstochowskiej. Przychodzi od Matki Bożej Królowej Polski. – powiedział abp Józef Michalik Kiedy dzisiaj dane mi jest stanąć na czele tej umiłowanej wspólnoty, przyjmując ciężar odpowiedzialności za jej zbawienie,...
Nadszedł czas walki

Nadszedł czas walki

Idzie na Polskę potop genderyzmu, LGBT, uczenia dewiacji już nawet przedszkolaków; idzie zalew profanacji, bezczeszczenia świętości poprzez internet, filmy, teatry, uniwersytety, szkoły, przedszkola, media, aż w końcu przez tzw. marsze równości. Doszli aż tutaj – pod Jasną Górę. Klasztor jasnogórski, ojcowie paulini, mieszkańcy Częstochowy i pielgrzymi wznosili wyrazy modlitwy wynagradzającej, dokonali ekspiacji należnej Panu Bogu i Matce Najświętszej, szczególnie za...
Obraz okradziony z treści

Obraz okradziony z treści

Nawet w Kościele stajemy się powoli jedynie bezrefleksyjnymi interesantami czekającymi w kolejce po produkt. Idziemy na mszę, by wysłuchać dobrego kazania, posłuchać pięknej muzyki, spotkać znajomych, poczuć, że spełniliśmy obowiązek i jesteśmy usprawiedliwieni - mamy różne powody. Wszystko stoi na najwyższym poziomie i - co najistotniejsze - uważamy, że nam się to należy. Po cichu ginie w tym ołtarz, ginie...
Sakramenty – po co?

Sakramenty – po co?

Znakiem Bożej przyjaźni i życzliwości wobec ludzi jest między innymi Kościół i jego sakramenty . Dla chrześcijan Kościół staje się szczególnym miejscem doświadczania zbawiającej bliskości Boga. Z tych powodów nazywa się go "sakramentem" jedności ludzi z Bogiem i między sobą, tzn. że jest on znakiem nadchodzącego nowego świata, w którym to "przyszłe" już zaczyna być obecne Przedmiotem dociekań wielu osób jest...
Chrzest – zjednoczenie z Chrystusem

Chrzest – zjednoczenie z Chrystusem

Chrystus ustanowił ten sakrament, aby wszyscy ludzie mogli osiągnąć zbawienie, zwłaszcza przez postawę żywej wiary, którą odkrywamy w darze łaski Ducha Świętego, i która uzdalnia człowieka do życia zgodnego z Ewangelią Chrystusa. Pamiętać należy także o konieczności chrztu do osiągnięcia zbawienia. Co się komu należy, czyli prawo kościelne o sakramentach świętych (1) ● Chrzest – najpełniejsze zjednoczenie z Chrystusem w Kościele W tradycji...
Dojrzalsza więź z Kościołem

Dojrzalsza więź z Kościołem

Tak więc Duch Święty proponuje chrześcijaninowi dojrzalsze życie w wierze, zaprasza i uzdalnia go do doskonalszej, świadomej jedności z Kościołem jako żywym Ciałem Chrystusa. Co więcej, moc Ducha jeszcze bardziej upodobnia bierzmowanego do Chrystusa i umacnia ucznia Bożego, aby dzięki otrzymanej łasce odważnie składał Chrystusowi świadectwo życia.  Co się komu należy, czyli prawo kościelne o sakramentach świętych (2) ● Bierzmowanie – dojrzalsza...
Najczcigodniejszy sakrament

Najczcigodniejszy sakrament

Kościołowi zależy na tym, aby wierni nie byli tylko wyłącznie fizycznie obecni na niedzielnej, świątecznej czy też codziennie sprawowanej Eucharystii, ale by w Niej uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie oraz posilali się Ciałem Pańskim. Co się komu należy, czyli prawo kościelne o sakramentach świętych (3) ● Eucharystia - pełnia życia dla członków Kościoła Najczcigodniejszy sakrament Najświętsza Eucharystia jest najbardziej czcigodnym sakramentem, bowiem w Niej...
Dar zmartwychwstałego Pana

Dar zmartwychwstałego Pana

Kościół podaje, że katolik przystępujący do sakramentu pokuty powinien przede wszystkim całym sercem nawrócić się do Boga. To wewnętrzne nawrócenie serca, zawierające żal za grzechy i postanowienie nowego życia, wyraża się wyznaniem grzechów wobec Kościoła, należytym zadośćuczynieniem i poprawą życia. Co się komu należy, czyli prawo kościelne o sakramentach świętych (4) ● Sakrament pokuty – pierwszy dar zmartwychwstałego Pana Pojednanie mocą Ducha Świętego W...
„Zdrowie” dla duszy i ciała wierzącego

„Zdrowie” dla duszy i ciała wierzącego

Namaszczenie chorych, przez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, aby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszczenie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych (kan. 998). Kościół w tym sakramentalnym powierzeniu chorego ukazuje zbawcze działanie samego Chrystusa, które ma osobę chorą podtrzymać mocą łaski Boga w samym cierpieniu, niecierpliwości, lęku, a nade wszystko...
Sakrament święceń – dar Chrystusa

Sakrament święceń – dar Chrystusa

Przez przyjęcie święceń stają się świętymi szafarzami, którzy mają służyć wszystkim braciom na drodze osiągnięcia zbawienia, zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i udzielanie sakramentów świętych. Co się komu należy, czyli prawo kościelne o sakramentach świętych (6) ● Kapłaństwo - wieczernikowy dar Chrystusa Powołanie to nie jest to, co ktoś wewnętrznie odczuwa, mając przekonanie że Bóg go wzywa. Niesłusznie również powołaniem nazywa się...

Nadszedł czas walki

Idzie na Polskę potop genderyzmu, LGBT, uczenia dewiacji już nawet przedszkolaków; idzie zalew profanacji, bezczeszczenia świętości poprzez internet, filmy, teatry,...

Sakramenty – po co?

Znakiem Bożej przyjaźni i życzliwości wobec ludzi jest między innymi Kościół i jego sakramenty . Dla chrześcijan Kościół staje się...

Człowiek tworzący kulturę musi tkwić w kontekście, w jakim działa i nad jakim prowadzi namysł. Stale czyha na nas niebezpieczeństwo życia w laboratorium. Nasza wiara nie jest wiarą-laboratorium, lecz wiarą-drogą i wiarą historyczną. Bóg objawił się jako dzieje, nie jako kompendium oderwanych prawd. Boję się laboratoriów, bowiem tam wyabstrahowuje się problemy i zabiera je do domu, żeby je udomowić, polakierować, poza ich kontekstem.

 Franciszek, papież
WATYKAN
EPISKOPAT
DIECEZJA
E-KAI
E-CIVITAS
DEON
WIARA
NIEDZIELA
NASZ DZIENNIK
GOŚĆ.PL

AUDIO - VIDEO - FOTO - PDF

NAUCZANIE ŚW. JANA PAWŁA II

NAUCZANIE PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

francesco
Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach lub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 10:30
*/ dodatkowo w okresie Wielkiego Postu oraz w miesiącach:
maj i październik: 16:00