PORZĄDEK MSZY ŚW.

Niedziela:
NIEDASZÓW godz. 8.00
TARGOSZYN godz. 9.30
ROGOŹNICA  godz. 11.00

W tygodniu:
PONIEDZIAŁEK I PIĄTEK:
TARGOSZYN godz. 18.00

WTOREK I CZWARTEK:
NIEDASZÓW godz. 18.00

ŚRODA: ROGOŹNICA  godz. 18.00

SOBOTA: ROGOŹNICA  godz. 8.00

Kancelaria:
ŚRODA I CZWARTEK: 18.45-19.30

Sakrament pokuty i pojednania:
15 min przed Mszą św.