>>> NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE <<<

XIV Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej – Żory 2019 – więcej informacji na: www.pasyjne.zory.pl

>>> NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE <<<

Na stronie www.rodzina.diecezja.rzeszow.pl znajdują się aktualne informacje o katechezach przedmałżeńskich i przedślubnych

Wszystko dla Niepokalanej

św. Maksymilian Maria Kolbe

Szczęść Boże

Serdecznie witamy na portalu internetowym wspólnoty parafialnej, która odpowiadając na słowa Chrystusa: gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich (Mt 15,20) również Ciebie zaprasza do wspólnej modlitwy, czynnego włączenia się w życie parafii, a także odwiedzenia miejsca w którym szczególną czcią otoczony jest święty Maksymilian Kolbe. On będąc „szaleńcem" Niepokalanej powiedział: Tylko miłość jest twórcza! Zachęceni tymi słowami - w jakimkolwiek zakątku Polski, Europy i świata jesteśmy - stwórzmy wspólny krąg miłości prowadzący nas do Boga, a w tym niech nam pomaga ten portal internetowy.

Tak trudno się rozstać…

Śmierć jest dotkliwym cierpieniem, które nie omija żadnego człowieka. Każdy zetknie się z nim wcześniej czy później. Jednak człowiek wzdryga się przed śmiercią, a gdy niespodziewanie wedrze się ona w nasze życie, np. gdy umiera nasz bliski, zaczyna walczyć z Bogiem, innymi lub samym sobą. W tej szarpaninie zdaje się nie dostrzegać i nie rozumieć Bożego głosu. Nie może pojąć, że oto kończy się świat, który próbował sam zbudować, i że...

Nowości

Tak trudno się rozstać…

Tak trudno się rozstać…

Śmierć jest dotkliwym cierpieniem, które nie omija żadnego człowieka. Każdy zetknie się z nim wcześniej czy później. Jednak człowiek wzdryga się przed śmiercią, a gdy niespodziewanie wedrze się ona w nasze życie, np. gdy umiera nasz bliski, zaczyna walczyć z Bogiem, innymi lub samym sobą. W tej szarpaninie zdaje się nie dostrzegać i nie rozumieć Bożego głosu. Nie może pojąć, że...
Lekarstwo na nienawiść

Lekarstwo na nienawiść

Nienawiść znika, gdy poznajemy wroga jako konkretną osobę, gdy wchodzimy z nią w relację, gdy uświadamiamy sobie jej kruchość. Wtedy tworzy się przestrzeń na wzruszenie, czułość, litość, uczucia zupełnie przeciwne nienawiści.   Nienawiść to uczucie, do którego z trudem się przyznajemy. Łatwiej przychodzi nam widzieć nienawiść w oczach innych i dostrzegać jej jad w słowach wypowiadanych przez należących do innego obozu politycznego....
Usłyszeć ciszę – zrozumieć ją…

Usłyszeć ciszę – zrozumieć ją…

Cisza nie tylko daje nam szansę zrozumienia siebie, dostrzeżenia prawdziwej i bardziej wyważonej perspektywy naszego życia w relacji do życia innych; cisza scala nas, jeśli jej na to pozwalamy. Cisza pozwala nam zebrać roztrwonione i rozproszone siły naszej zatomizowanej egzystencji. Pomaga nam skoncentrować się na celu, który nie tylko odpowiada głębokim pragnieniom naszej istoty, ale również Bożym zamiarom wobec nas. Wyobraź...
Śmierć zawsze jest zaskoczeniem

Śmierć zawsze jest zaskoczeniem

Promienny Chryste, Boski Zbawicielu, jedyne światło, które nie zna zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem, pozwól oglądać chwały Twej majestat. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi aż przed oblicze Boga Najwyższego. z liturgii pogrzebu   Czy lęk, jaki odczuwamy na myśl o śmierci, może być wyrazem małej wiary lub braku nadziei...
Nauczanie biskupa J. S. Pelczara

Nauczanie biskupa J. S. Pelczara

Uczciwie pracować powinni wszyscy, którzy szczerze kochają Ojczyznę, aby tę Matkę a nie siebie samych najpierw uszczęśliwić. Niech wszyscy będą skorzy do porozumień, ustępstw i ofiar. Strzeżmy się niezgody i zaciekłości w walce o władzę czy znaczenie. Ci zaś co rządzą, władzę swoją winni dzierżyć z mądrością i sprawiedliwością, z mocą i stałością, ale mając ciągle przed oczyma prawo Boże....
Królowa narodu polskiego

Królowa narodu polskiego

Najmilsi, ta niewierność w życiu religijnym, to jedna z głównych chorób naszych, którą koniecznie uleczyć potrzeba; bo wiara nie mająca ni korzeni ni owocu, to jest, nie oparta na gruntownej znajomości prawd Bożych i na sumiennym spełnieniu wszystkich przykazań, nie jest ani Bogu miła, ani duszy pożyteczna...   "Wyznawajcie Pana, bo dobry jest, bo na wieki miłosierdzie Jego" (Ps 106,1). Zaiste, dobrym jest...
Przeszli już długą drogę…

Przeszli już długą drogę…

Młode pokolenia winny mieć wobec dziadków identyczną postawę życzliwego towarzyszenia, a szczególnie w ostatnim okresie ich życia, kiedy zniedołężnienie starcze i choroby ograniczą ich możliwości poruszania się i zamkną w osamotnionym mieszkaniu. Młode pokolenia winny mieć dla nich szczególny rodzaj szacunku za to, że są żywymi łącznikami z przeszłością. Ludzie starsi pełniąc wobec wnuków funkcje opiekuńczo-wychowawcze przebywają z nimi niejednokrotnie...
Data, którą należy pamiętać

Data, którą należy pamiętać

Mocą chrztu bowiem, po uwolnieniu od grzechu pierworodnego, zostaliśmy wszczepieni w relację Jezusa z Bogiem Ojcem; staliśmy się zwiastunami nowej nadziei, ponieważ chrzest daje nam tę nową nadzieję: nadzieję, że będziemy szli drogą wiodącą do zbawienia, przez całe życie. I nadziei tej nic i nikt nie może zgasić, ponieważ nadzieja nie zawodzi. Pamiętajcie: nadzieja w Panu nigdy nie zawodzi.    Drodzy Bracia...
Sakrament wiary

Sakrament wiary

Wyznajemy jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Chrzest święty jest jedynym sakramentem, który został wymieniony w Credo. Na początku zwróćmy uwagę, że wyznanie wiary używa słowa „wyznajemy” (homologoúmen), w odróżnieniu od sformułowania „wierzymy” (pisteúomen), które wskazuje na pewną różnicę tego wyznania w stosunku do wiary, która odnosi się do trzech Osób Trójcy Świętej. „Wyznajemy jeden chrzest” a „wierzymy” w Boga Ojca...
Sens i znaczenie przysięgi małżeńskiej

Sens i znaczenie przysięgi małżeńskiej

Związek małżeński, uświęcony tradycją wieków jako nierozerwalny, Chrystus podniósł go do godności sakramentu, znaku łaski, do której małżonkowie mają prawo odwołać się w ciągu całego życia. To szczególna obrona godności człowieka, tak mężczyzny, jak i kobiety, a równocześnie skarb dla dzieci, Kościoła i świata. Opis stworzenia świata kończy się wydarzeniem, które stanowi podstawę instytucji małżeństwa. Bóg mówi: „Nie jest dobrze, żeby...

Miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest powinnością każdego poszczególnego wierzącego, ale jest także zadaniem całej wspólnoty kościelnej, i to na każdym jej poziomie: od wspólnoty lokalnej, przez Kościół partykularny, aż po Kościół powszechny w jego wymiarze globalnym.

 Benedykt XVI
WATYKAN
EPISKOPAT
DIECEZJA
E-KAI
E-CIVITAS
DEON
WIARA
NIEDZIELA
NASZ DZIENNIK
GOŚĆ.PL

AUDIO - VIDEO - FOTO - PDF

NAUCZANIE ŚW. JANA PAWŁA II

NAUCZANIE PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

francesco
Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach lub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 10:30
*/ dodatkowo w okresie Wielkiego Postu oraz w miesiącach:
maj i październik: 16:00