Wszystko dla Niepokalanej

św. Maksymilian Maria Kolbe

Szczęść Boże

Serdecznie witamy na portalu internetowym wspólnoty parafialnej, która odpowiadając na słowa Chrystusa: Gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich (Mt 15,20) również Ciebie zaprasza do wspólnej modlitwy, czynnego włączenia się w życie parafii, a także odwiedzenia miejsca w którym szczególną czcią otoczony jest święty Maksymilian Kolbe. On będąc „szaleńcem" Niepokalanej powiedział: Tylko miłość jest twórcza! Zachęceni tymi słowami - w jakimkolwiek zakątku Polski, Europy i świata jesteśmy - stwórzmy wspólny krąg miłości prowadzący nas do Boga, a w tym niech nam pomaga ten portal internetowy.

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE – pierwsza sobota miesiąca od maja do października

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

XI Rzeszowska Pielgrzymka Piesza do Lwowa 25 – 30 VI 2019 roku / więcej informacji na: www.diecezja.rzeszow.pl

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

Nabożeństwo „CZERWCOWE” – w dni powszednie po mszy świętej; w niedziele po mszy św. o godz. 8:00

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

20 czerwca 2019 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

28 czerwca 2019 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa kończy Oktawę Bożego Ciała

… stali się częścią ludzkiego wysypiska

Biedni stali się częścią ludzkiego wysypiska i traktowani są jak odpady, pasożyty społeczeństwa, a przecież to do nich należy Królestwo niebieskie i oni nas zbawiają, ponieważ pozwalają nam spotkać oblicze Chrystusa. [...]  Biedni nie są numerami, dzięki którym możemy pochwalić się działaniami i projektami. Biedni to osoby, którym należy wyjść na spotkanie. To samotni młodzi i starsi ludzie, których trzeba zaprosić do domu, aby podzielić się posiłkiem. To kobiety, mężczyźni...

Nowości

… stali się częścią ludzkiego wysypiska

… stali się częścią ludzkiego wysypiska

Biedni stali się częścią ludzkiego wysypiska i traktowani są jak odpady, pasożyty społeczeństwa, a przecież to do nich należy Królestwo niebieskie i oni nas zbawiają, ponieważ pozwalają nam spotkać oblicze Chrystusa. [...]  Biedni nie są numerami, dzięki którym możemy pochwalić się działaniami i projektami. Biedni to osoby, którym należy wyjść na spotkanie. To samotni młodzi i starsi ludzie, których trzeba...
Kościół Chrystusa w misji na świecie

Kościół Chrystusa w misji na świecie

Największe i Najświętsze to zadanie, które Pan nasz Jezus Chrystus zlecił uczniom tuż przed swym odejściem do Ojca mówiąc: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16, 15), nie miało bynajmniej zakończyć się ze śmiercią Apostołów, lecz ma trwać przez wieki aż do skończenia świata, to znaczy dopóki będą na ziemi ludzie, których prawda ma wyzwolić. Toteż...
… wszystko, co Polskę stanowi

… wszystko, co Polskę stanowi

Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie...
Duch Święty działa

Duch Święty działa

Obecności Ducha Świętego doświadczamy w Jego działaniu. Syn Boga objawił się w ciele ukształtowanym w łonie Matki i dlatego znamy Jego twarz. Kto czyta Ewangelię, może poznawać jej rysy. Skoro Bóg wskazał Go jako swego jedynego Syna, tym samym objawił nam swoją ojcowską twarz. Jest to najdoskonalsze objawienie Boga, dostępne jedynie tym, którzy wierzą w boskość Chrystusa. Ojcowska twarz Boga...
Nie wierzę w Kościół i księży

Nie wierzę w Kościół i księży

Co właściwie wyznajemy, gdy w czasie liturgii niedzielnej mszy św. mówimy: Wierzę w jeden, święty, powszechny [...] Kościół. Afirmujemy pobożne życzenia? Głosimy kolejną utopię? Bo gołym okiem tej świętości w Kościele nie widać. Przynajmniej wtedy, gdy spoglądamy w swoje lustrzane odbicie. Tak naprawdę, gdyby chcieć rozłożyć na czynniki pierwsze wspomniane wyżej wyznanie wiary, zapewne mielibyśmy kłopot z analizą każdego z jego elementów. Niby...
Być… , czy uczestniczyć…

Być… , czy uczestniczyć…

Odpowiedzią na pytanie, czy przybycie do kościoła w godzinach sprawowania Eucharystii  jest uczestnictwem we mszy świętej będą kolejne pytania: Czy idąc na zaproszenie do przyjaciela na ucztę zatrzymujesz się przed budynkiem nie wchodząc do wnętrza jego mieszkania? Natomiast, gdy wejdziesz i zasiądziesz za stołem, czy wówczas tylko - tak, jak często czynisz to będąc w kościele - z niecierpliwością wyrysowaną...
Módl się za niego…

Módl się za niego…

Namaszczamy, brudząc nasze ręce, dotykając ran, grzechów, niedostatków ludzi, namaszczamy, zyskując zapach naszych rąk, gdy dotykamy ich wiary, nadziei, wierności, hojności bez zastrzeżeń w ich ofiarność. ... ten, kto uczy się namaszczać i błogosławić, leczy się z małostkowości, wykorzystywania i okrucieństwa.   Polskim kapłanom można wiele zarzucić, to prawda. Można też korzystać z posługi "tych fajnych" i nigdy im za to nie...
Godność sakramentalnego znaku

Godność sakramentalnego znaku

Pan Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą i powołał go do roli współpracownika w realizacji swoich planów i zamiarów. Współdziałanie z Bożymi planami jest szczególnym zadaniem chrześcijańskich małżonków. Małżeńskie przymierze włącza ich w plany stwórcze i zbawcze Boga, zapewniając im szczególną pomoc Jego łask, koniecznych do utrzymania trwałości związku małżeńskiego, jak też do realizacji zadań życia rodzinnego. Dla chrześcijan zaś małżeństwo...
Odwaga podjęcia ryzyka…

Odwaga podjęcia ryzyka…

Odwaga podjęcia ryzyka ze zwględu na obietnicę Boga Przesłanie papieża Franciszka na 56 Światowy Dzień Modlitw o Powołania Drodzy bracia i siostry, Po przeżyciu w październiku ubiegłego roku intensywnego i owocnego doświadczenia Synodu poświęconego młodym, obchodziliśmy niedawno w Panamie 34. Światowy Dzień Młodzieży. Te dwa wielkie wydarzenia pozwoliły Kościołowi wsłuchać się w głos Ducha Świętego, a także w życie ludzi młodych, w ich...
Zrozumieć własne życie dzięki Biblii

Zrozumieć własne życie dzięki Biblii

Niejednokrotnie lepiej jest nie "zastanawiać się", lecz pozwolić zapaść słowu w serce. Powtarzam sobie w duchu: "To słowo opisuje prawdziwą rzeczywistość. Gdy jest po mojej myśli, jak się wtedy czuję, jak postrzegam świat i siebie?". Gdy pozwalam zapaść słowu w serce, owocuje ono we mnie, przynosząc pokój i wolność, otwartość i miłość. Dobrze jest czytać Biblię w samotności. Najlepiej zacznijcie od...

Duch Święty działa

Obecności Ducha Świętego doświadczamy w Jego działaniu. Syn Boga objawił się w ciele ukształtowanym w łonie Matki i dlatego znamy...

Społeczeństwo solidarne powstaje, gdy ci, którzy posiadają dobra, nie ograniczają się do pomocy ubogim, czerpiąc tylko z tego, co im zbywa. Ofiara z dóbr materialnych nie jest wystarczająca, potrzebny jest duch współczucia i solidarności, który pozwala zrozumieć, że możliwość zatroszczenia się o potrzeby ubogich jest zaszczytem. Kto żyje w nędzy, nie może dłużej czekać, doznaje niedostatku teraz i ma prawo natychmiast otrzymać to, czego pilnie potrzebuje.

 św. Jan Paweł II
WATYKAN
EPISKOPAT
DIECEZJA
E-KAI
E-CIVITAS
DEON
WIARA
NIEDZIELA
NASZ DZIENNIK
GOŚĆ.PL

AUDIO - VIDEO - FOTO - PDF

NAUCZANIE ŚW. JANA PAWŁA II

NAUCZANIE PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

francesco
Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach lub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 10:30
*/ dodatkowo w okresie Wielkiego Postu oraz w miesiącach:
maj i październik: 16:00